top of page
Lawyer Office

Soudní a právní překlady

Soudní překladatelé a překladatele práva musí disponovat odbornými znalostmi tohoto oboru. Musí také důkladně rozumět zákonům výchozího i cílového jazyka, aby se vyhnuli nesprávným překladům. Právní text má často za každým konkrétním slovem více významů. Nesprávná interpretace a nejednoznačnost mohou také vést k tomu, že právní dokument bude neplatný. Kvůli malé chybě mohou nastat drahé komplikace pro stranu klienta i agentury. Spolehlivě se postaráme o doručování kvalitních překladů a těmto situacím předcházíme.

  • Zákony

  • Smlouvy

  • Směrnice

  • Soudně ověřený překlad

  • Licenční smlouvy
  • Bezpečnostní předpisy

  • Úřední normy

  • Vyhlášky

  • Právní posudky a stanoviska

  • Zakladatelské listiny

Reference

Pro renomovanou českou advokátní kancelář Clay&Partners jsme připravovali překlad příručku Pokynů k praktickým pravidlům pro proces povolování vozidel pro Evropskou železniční agenturu, která spadá pod jednu z agentur Evropské unie.

Snímek obrazovky (347).png
bottom of page